Aannamebeleid

Starten op De Ontdekkingsreis

Wanneer ouders hun kind op De Ontdekkingsreis willen aanmelden, worden de volgende stappen ondernomen:

Stap 1 Kennismakingsgesprek

Na het bezoeken van De Ontdekkingsreis op een open ochtend kan er een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek op school. Tijdens dit gesprek kunnen alle vragen die er nog zijn worden beantwoord en kan de schoolwerkwijze extra worden toegelicht.

Stap 2 Ervaringsdagen

Kleuters: Samen met de ouder(s) komt een kleuter rustig wennen op school. De ouder(s) mogen er natuurlijk in het begin bij blijven om het wennen aan school zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zij-instroom: Het kind loopt een of meerdere dagen mee op school om te kijken hoe het bij De Ontdekkingsreis gaat en of dat aansluit bij het kind. Ouder(s) zijn tijdens ervaringsdagen ook op school aanwezig.

Stap 3 Evaluatiegesprek ervaringsdagen

Naar aanleiding van de ervaringsdagen (en eventuele informatie van de vorige school bij zij-instromers) is er een gesprek over aanname.

Stap 4 Intakegesprek

Als het inschrijfformulier is ingevuld en ontvangen, wordt er een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Doel van dit gesprek is om de historie, wensen en verlangens in beeld te brengen.

Stap 5 Startgesprek 

Na twee maanden evalueren kind, ouders en begeleiders samen tijdens het startgesprek de instroomperiode.

Deze gesprekken duren gemiddeld een uur.