Holistische Mensvisie

Holistische visei Natuur Kraanvogels

De natuur is een van onze grote inspiratiebronnen. Door in de natuur te zijn, is het nu ervaarbaar, want de natuur leeft in het nu. Dat is ook de plek waar geen angst is. Angst wordt gevormd door gedachten over de toekomst of ervaringen uit het verleden. In de natuur kunnen we ook de verbinding van alles met alles ervaren. Het weten dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is, vormt het uitgangspunt van de holisitische mensvisie.

Om in contact te blijven met jezelf, is innerlijke rust en stilte belangrijk. Zo is ook de stem van je eigen intuïtie hoorbaar. De natuurlijke omgeving rondom de school is daarbij essentieel en zo inspirerend om in te zijn. De holistische mensvisie kent geen dogma’s, heeft als basis van het leven de mens met zijn/haar levensverhaal, waar ieder mens een eigen doel, taak en boodschap heeft en liefde het pad is. Daarom vormen vertrouwen in elkaar en het winwindenken de basis van samenwerken vanuit verbinding. Compassievolle communicatie is dus een vanzelfsprekendheid.

Wij gaan daarbij uit van het gezegde:

“Er zijn geen goede dingen, er zijn geen slechte dingen, er zijn alleen maar dingen”.