Onze School

Leren doe je samen, in de ontmoeting met elkaar. Daarnaast vinden wij dat leren op school leuk, boeiend en uitdagend kan en moet zijn! Wij hebben een degelijk lesprogramma waar alle reguliere vakken aan bod komen, en dit breiden we op uiteenlopende manieren uit met vakoverschrijdende thema’s en inbreng van kinderen!

Met actieve leermethoden leren kinderen hun kennis (bijvoorbeeld rekenen) op een interessante manier toe te passen en te vergroten. Als je aansluit bij de belevingswereld van kinderen en ze vanuit verbinding uitnodigt door middel van uitdagende activiteiten gaat leren beter!

In de praktijk betekent dit dat in de ochtend de vakken rekenen, spelling en lezen gegeven worden in niveaugroepen. Het kind kan dus werken op het niveau dat bij hem/haar past. Deze vakken worden stapsgewijs aangeleerd en daarbij is inoefening en herhaling nodig.

In de middag wordt er thematisch gewerkt aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, Engels, muziek, taal, begrijpend lezen, beeldend. Een thema wordt in een periode van ongeveer acht weken helemaal uitgewerkt en de verschillende vakken worden binnen dit thema aangeboden.

Een voorbeeld hiervan is het thema “het lichaam”: bij Engels hebben we het dan over body parts, bij muziek zingen wij liedjes over de dokter en de teksten van begrijpend lezen geven informatie over het spijsverteringsstelsel. Een thema is in alle groepen hetzelfde, de inhoud en het niveau worden aangepast aan de groep. Binnen de verschillende groepen wordt er weer rekening gehouden met de verschillende niveaus en manieren van leren die kinderen hebben.

Een thema wordt altijd afgesloten met een themasluiting. Op deze themasluiting wordt er door alle groepen gepresenteerd wat zij hebben geleerd: er wordt bijvoorbeeld een liedje gezongen, een zelf geschreven tekst voorgelezen of een quiz gedaan met het publiek.

Ook zijn er geregeld excursies naar passende plekken binnen het thema, bijvoorbeeld een bezoek aan de verloskundige (thema het lichaam), of aan kasteel Amerongen (thema geschiedenis Middeleeuwen). Soms komen (ervarings)deskundigen een les geven op school zoals bijvoorbeeld rond het thema tweede wereldoorlog.

Het schoolteam wordt aangevuld met een aantal vaste experts op verschillende gebieden, . Klaartje verzorgt de natuurbeleving en onderhoudt met de kinderen de moestuin. De compassievolle communicatie wordt door Eveline in de school gebracht. Jacqueline verbreedt en verdiept de creatieve vakken en Boukje verzorgt programmeren.

Met dit onderwijsaanbod worden de 21st century skills integraal aangeboden.

21thcenturyskills

De thema’s in 2017-2108 waren:

Samen: In het thema samen onderzoeken wij hoe we het samen fijn hebben in de eigen klas en op school en waar dit door wordt beïnvloed. Bij de onderbouw gaat het vooral om de beleving in de eigen omgeving en richting de bovenbouw verplaatst dit zich naar de politiek in binnen en buitenland.

Wonen: Bij wonen leren we vooral wat de invloed is van de plek waar we wonen op het dagelijks leven. Onderwerpen die hierin aan de orde komen, zijn verschillende huizen, de aardrijkskundige ligging, het klimaat en cultuurverschillen

Techniek: Op verschillende niveaus ontdekken de kinderen dat techniek overal aanwezig is en ons dagelijks leven bepaalt. Onderzoeken en ontdekken staan in dit thema centraal.

Gezond: In dit thema wordt aandacht besteed aan consumentengedrag, waarbij de kinderen worden uitgedaagd om kritisch te kijken. Ook komen hier de verschillende functies van het lichaam aan de orde

Geschiedenis: Bij de geschiedenisthema’s komen de verschillende onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis aan bod, hierbij maken wij ook gebruik van de canon.